Wu De

Wu De, de moraal van Wushu

Iedereen Wushu gaat beoefenen en verschillende vormen en/of stijlen gaat leren,
Leert daarbij ook de mentale aspecten van Wushu genaamd Wu De.
Dit houd in dat je ook een stuk Chinese cultuur meekrijgt, wat bij deze sport hoort.
Hierdoor leer je Wushu beter te begrijpen en zal je leerproces sneller verlopen.
Kort gezegd houdt het in dat je de leraar respecteert/ niet tegenspreekt. Je respecteert je medeleerlingen jong en oud en leert van elkaar. Zonder deze discipline kan je geen hoog niveau behalen en de technieken bij de bewegingen begrijpen i.p.v. ze enkel na te bootsen. Deze discipline levert je ook in je dagelijks leven voordelen op. Je zult je makkelijker kunnen concentreren en veel gedrevener zijn om je doelen te behalen.

Het beoefenen van oosterse vechtkunsten is hetzelfde als het aanleren van elke andere vaardigheid. Je bereikt het door het hebben van geduld, doorzettingsvermogen, een sterke wil en een goede leraar. Wushu gaat niet over het overwinnen van een tegenstander, het draait om jezelf. Wushu is niet enkel een sportieve activiteit, maar een training van het lichaam, het karakter en de geest.

In China noemt men dit ‘Xiuxing yangshen’ of ‘Wude xiuyang’. Dit betekent letterlijk: “Het karakter corrigeren en het lichaam te cultiveren of corrigeren en cultiveren door middel van de deugden van de oosterse krijgskunst.” In een Shaolin klooster staan 6 van de 10 regels voor de monniken in het teken van Wu De.

De bekende Chinese uitspraak Xuequan yi wude wei xian betekent dat een student misschien wel getalenteerd is en hard traint, maar dat zonder de bereidheid zich te houden aan de deugden en de verantwoordelijkheid, geen meester hem les wil geven. Volgens traditie moet een student zich bewijzen de lessen waard te zijn.

Degene die continue streven naar het trainen van zowel lichaam als geest en Kung Fu (vaardigheid en niveau) nastreven en door een goede leraar begeleid worden, zij die leren met een nederige geest en geduldig zijn, beschikken over doorzettingsvermogen en zich inzetten voor de lessen zullen, deels afhankelijk van hun niveau, automatisch minder moeilijkheden in hun leven ondervinden en er goed mee om kunnen gaan.

De belangrijkste regels van Wu De zijn:
1. Ren: goedwillendheid en wederzijdse liefde
2. Yi: rechtschapenheid, eerlijkheid en oordelen met het hart, vriendelijke gevoelens uitstralen
3. Li: respect, gedragsregels en beleefdheid
4. Zhi: kennis, verstand, onderwijs en leren
5. Xin: vertrouwen, oprechtheid en openheid, om werkelijk ergens in te geloven en houden aan beloften, stabiel en betrokken
6. Yong: moed en heldhaftigheid

Baoquan Li – de begroeting
Baoquan Li
Het beeld van de palm en de vuist in het Yin-Yang symbool heet Baoquan Li, letterlijk vertaalt betekent dit het ritueel van de samengebalde vuist. Baoquan Li is een oude beleefde rituele begroeting onder beoefenaars van oosterse vechtkunsten die elkaar zo met wederzijds respect begroeten. De vuist staat voor kracht. Het is geplaatst op het ‘hart’ van de linker palm. De ogen kijken recht als uitdrukking van een eerlijk hart.
Elk van de vingers van de linker palm betekenen iets. De pink staat voor esthetiek (schoonheid), de ringvinger voor gezondheid, de middelvinger voor kennis, de wijsvinger voor rechtschapenheid en de gebogen duim voor nederigheid.